Seminaria Familylab (według pedagogiki Jespera Juula)

Seminarium to wykład wzbogacony o dyskusję i sesję pytań od uczestników. Treść merytoryczna uzupełniana jest o doświadczenia osobiste i indywidualne historie.

Podczas takiego spotkania dzielę się z uczestnikami nie tylko aktualną wiedzą psychologiczną, społeczną itp. ale też prywatnymi refleksjami i spostrzeżeniami. Wspólnie dyskutujemy i dzielimy się wątpliwościami.  Wiemy, że nie ma idealnych rodziców i każdy ma prawo do błędów. Dlatego rozmawiamy w atmosferze życzliwości i zaufania.

To dobry moment, aby zatrzymać się i zastanowić nad sobą, relacją z dzieckiem i otoczeniem. Jest to też okazja do spotkania z osobami, które stoją przed podobnymi życiowymi wyzwaniami. 

Familylab Polska opracował 6 programów spotkań dotyczących najważniejszych i najbardziej aktualnych tematów, z jakimi borykają się współcześni rodzice. Rola rodzica w rodzinie, poczucie własnej wartości dziecka, agresja, asertywność, szkoła i konflikty z nastolatkami – to obszary omawiane szczegółowo podczas naszych seminariów inspirujących.

Tematy spotkań:

1. Dorosły jak latarnia morska - czyli o tym, jak być życiowym przewodnikiem dla dziecka.

Podczas tego spotkania dowiesz się między innymi:

 • Dlaczego dzieci potrzebują przewodnictwa?
 • W jaki sposób stać się naturalnym liderem w swojej rodzinie?
 • Jak budować swój autorytet w oparciu o szacunek, a nie strach?
 • Jak wspierać dzieci w osiąganiu samodzielności?
 • Jak być autentycznym rodzicem i postępować w zgodzie ze swoimi wartościami?
 • Jak odnaleźć swój styl rodzicielski?
2. Jestem OK taki, jaki jestem - czyli o tym, jak wspierać dziecięce poczucie własnej wartości.

Podczas tego spotkania dowiesz się między innymi:

 • Co to jest poczucie własnej wartości?
 • Jak kształtuje się poczucie własnej wartości u dziecka?
 • W jaki sposób budować poczucie własnej wartości u dziecka?
 • Co negatywnie wpływa na tworzenie się poczucia własnej wartości?
 • Jak wspierać dziecko w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości, kiedy rodzic sam ma w deficyty w tym obszarze?
3. Agresja- niebezpieczne tabu - czyli o tym, jak poradzić sobie z dziecięcą agresją.

Podczas tego spotkania dowiesz się między innymi:

 • Jakie jest znaczenie agresji w naszym życiu?
 • Co dzieje się z dzieckiem, które zachowuje się agresywnie?
 • Jak wspierać dziecko w przeżywaniu silnych emocji?
 • Czy agresja jest potrzebna?
 • Jak uczyć dzieci pokojowego rozwiązywania konfliktów?
4. Sztuka mówienia "NIE" z czystym sumieniem - czyli o tym, kiedy i jak odmawiać dzieciom.

Podczas tego spotkania dowiesz się między innymi:

 • Dlaczego tak trudno odmówić dziecku?
 • Jakie są konsekwencje nadmiernego ulegania dzieciom?
 • W jaki sposób odmawianie wpływa na bliskie relacje?
 • Czy odmawianie jest egoistyczne?
 • Jak odmawianie wpływa na budowanie poczucia własnej wartości?
5. Nastolatek w rodzinie - czyli o tym, jak zrozumieć i wspierać nastolatków oraz kiedy kończy się wychowanie.

Podczas tego spotkania dowiesz się między innymi:

 • Jak być rodzicem współczesnego nastolatka?
 • Kiedy kończy się wychowanie?
 • Jak rozmawiać, żeby chciał słuchać?
 • Jak wspierać, aby chciał przyjąć pomoc?
 • Jak zbudować relację, pomimo wcześniejszych niepowodzeń?
 • Gdzie postawić granice?
 • Jak rozmawiać o szkole?
6. Dziecko w szkole - czyli o tym, jak wspierać dzieci w środowisku szkolnym i procesie edukacji.

Podczas tego spotkania dowiesz się między innymi:

 • Kto jest odpowiedzialny za edukację: dziecko czy rodzic?
 • Jak umożliwić dziecku przejęcie odpowiedzialności za swoje wykształcenie?
 • Jak wspierać dziecko w momentach stresu i kryzysu?
 • Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych z nauczycielami?
 • Jak rozmawiać z kadrą pedagogiczną?

O Familylab i Jesperze Juulu

Seminaria inspirujące to forma spotkania stworzona przez międzynarodową organizację Familylab. Jej pomysłodawcą był Jesper Juul – pedagog i terapeuta rodzinny, który przez kiliakadziesiąt lat swojej pracy zawodowej, przecierał szlaki do całkiem innego wychowania. Przekonywał, że dzieci rodzą się dobre i chętne do współpracy i że należy się im godne traktowanie.

Idea Familylab, opiera się na misji szerzenia wiedzy Juula. Organizacja działa w kilkudziesięciu krajach na świecie i współpracuje z tysiącami trenerów. Edukuje rodziców,  dziadków, opiekunów, pedagogów i innych specjalistów. Jest źródłem informacji, inspiracji i świeżego spojrzenia na tradycyjne zworce społeczne.

Familylab Polska to nasz rodzimy oddział tej organizacji – fundacja, która promuje pedagogikę Juula, jego wartości i podejście do wychowania dzieci. W całym kraju odbywają się seminaria inspirujące rodziców i pedagogów do innego spojrzenia na relacje z dziećmi.

W Polsce ukazało się kilkanaście jego książek, np. Twoje kompetentne dzieckoAgresja – nowe tabu?Być mężem i ojcem. Szczerze polecam Ci tę lekturę – inspruje się nią bardzo wielu specjalistów z dziedziny wychowania.

Jesper jest też autorem treści, które omawiamy podczas seminariów inspirujących Familylab.