Na jakiej wiedzy bazuję?

Pracuję pod patronatem fundacji Familylab. To organizacja założona przez Jespera Juula – pedagoga i terapeutę rodzinnego, który przez kilkadziesiąt lat swojej pracy, przecierał europejskie szlaki do całkiem innego wychowania. W Polsce ukazało się kilkanaście jego książek, np. Twoje kompetentne dzieckoAgresja – nowe tabu?Być mężem i ojcem. Szczerze polecam Ci tę lekturę.

Jesper jest też autorem treści, które omawiamy podczas seminariów inspirujących Familylab.

Pedagogika Jespera Juula

SEMINARIA FAMILYLAB

Zaufana, kameralna grupa

WIOSKA WSPARCIA

Ćwiczenia i praktyka

WARSZTATY

Grupa dla kobiet w ciąży i ich partnerów

SZKOŁA DLA PRZYSZŁYCH RODZICÓW