Zajęcia psychoedukacyjne

Dla przedszkoli i szkół podstawowych przygotowałam autorski program zajęć rozwijających Inteligencję Emocjonalną. Zajęcia są doskonałym wsparciem dla rozwoju sfery psychospołecznej i emocjonalnej dzieci.

Celem zajęć jest:

 • Rozwijanie naturalnego potencjału dzieci,
 • Wspomaganie rozwoju ich kompetencji psychospołecznych,
 • Nauka samoregulacji (sprawnego przechodzenia ze stanu wzburzenia do równowagi),
 • Rozwijanie kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej,
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych,
 • Rozwijanie zdolności rozpoznawania własnych emocji, 
 • Budowanie samoświadomości i poczucia własnej wartości,
 • Wspieranie stabilności emocjonalnej oraz lepsze zrozumienie siebie i innych.

  Dzięki tym zajęciom dzieci będą wiedziały m.in, że:

  1. Nie ma negatywnych i pozytywnych emocji. Są emocje przyjemne i nieprzyjemne.
  2. Emocje informują nas o naszych granicach osobistych i potrzebach.
  3. Chłopaki też mogą płakać, a dziewczyny się złościć. Każdy ma prawo się bać, smucić, cieszyć i denerwować. Wszystkie emocje są potrzebne, ważne jednak, żeby przy tym nikogo nie skrzywdzić.
  4. Jest wiele sposobów na uspokojenie się. Np. głęboki oddech pomaga opanować stres lub złość.
  5. Każdy odpowiada jedynie za swoje emocje. Mamy wpływ tylko na siebie i swoje zachowanie.
  6. Trening uważności rozwija umiejętność skuteczniejszego skoncentrowania uwagi i efektywnej pracy oraz zdolność do szybszej regeneracji, regulacji emocji i mniejszego ulegania afektowi.

  Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się cyklicznie (raz w miesiącu). Współpracę rozpoczynamy od omówienia Państwa potrzeb i dopasowania programu zajęć.

  Chętne placówki zapraszam do kontaktu:

  telefon: 502 831 340

  mail: kontakt@bezkarinagrod.pl

   

  Dlaczego to jest takie ważne?

  Mówi się, że Inteligencja Emocjonalna to jedna z kluczowych kompetencji przyszłości. To ona umożliwi dzisiejszym uczniom osiągnięcie sukcesu zawodowego i osobistego. W zestawieniu z ilorazem inteligencji (IQ), inteligencja emocjonalna (EQ) jest bardziej plastyczna. Oznacza to, że można ją trenować. A im częściej będzie ćwiczona, tym większa szansa, że nowe umiejętności wejdą w nawyk. 

  Z drugiej strony coraz więcej słyszymy o problemach psychicznych dzieci i młodzieży. Codziennie w Polsce próbuje odebrać sobie życie 16 dzieci! Przyczyną jest m.in. poczucie zagubienia, przeciążenia i niezrozumienia.

  Według dr Travisa Bradberry (badacza EQ) osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej wyróżnia między innymi te 9 cech:

  • Optymizm i koncentracja na skuteczności – skupienie uwagi na tym, co mogą zrobić, odpuszczenie spraw, na które nie mają wpływu.
  • Lepszy wgląd w siebie i rozbudowany słownik emocjonalny – wysoko rozwinięta umiejętność rozumienia i opisywania stanów wewnętrznych.
  • Asertywność – umiejętność zachowania równowagi między dobrymi manierami i empatią a dbałością o swoje granice osobiste; zachowanie trzeźwego umysłu w stresujących sytuacjach.
  • Naturalna ciekawość – wysoko rozwinięta empatia skutkuje zainteresowaniem innymi ludźmi i otaczającym światem.
  • Łatwiejsze przebaczanie – nie żywienie urazy (która jest źródłem ogromnego stresu) przy jednoczesnym zabezpieczeniu się przed kolejnym zranieniem.
  • Stabilność pozytywnych wrażeń – niezachwiana pozytywna postawa, odporna na porównania i działania zewnętrzne.
  • Kreatywność w wyszukiwaniu radości – każda czynność staje się okazją do zabawy, przygody, przyjemności.
  • Umiejętność zatrzymywania negatywnych dialogów wewnętrznych – szybkie kończenie destruktywnych głosów, które mogą zaniżać nastrój, samoocenę i pogarszać dobrostan.